top of page
Quan ly TS.png
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG AI NÓI CHO BẠN BIẾT TRÊ
Sứ mệnh

Với phương châm mang đến những giá trị tối ưu nhất cho Nhà Đầu Tư khi sử dụng dịch vụ Quản lý tài sản!

Dòng vốn được quản trị tối ưu nhất từ các mức rủi ro từ thấp đến cao để từ đó kỳ vọng mức sinh lợi từ thấp đến cao.

​Cân đối phù hợp - hài hoà giữa An toàn và rủi ro giữa Lợi nhuận ổn định và Lợi nhuận cao

Cốt lõi

Cốt lõi của sản phẩm là tạo ra giá trị gia tăng tài sản.

Sẽ thật là thiệt thòi cho Nhà Đầu Tư sử dụng sản phẩm Quản lý tài sản nếu không mang lại giá trị gia tăng tài sản nào cho Nhà Đầu Tư.

​Do đó phí Quản Lý Tài Sản sẽ chỉ được tính dựa trên giá trị gia tăng tài sản của Nhà Đầu Tư trong tháng - quý - năm đó

QUANG DUNG (1).png
​Con người

Yếu tố trung thực là yếu tố tiên quyết hàng đầu. Không vì lợi nhuận trước mắt mà đánh đổi với rủi ro cao cho Nhà Đầu Tư.

Trong 5 năm làm việc, trải qua nhiều thăng trầm trên TTCK Sự Trung Thực là yếu tố quyết định giúp Dũng phát triển trên con đường sự nghiệp này!

​Học hỏi! Với quan niệm thị trường ngày càng phát triển Mình hay NĐT cũng sẽ ngày càng phát triển. Do đó, không ngừng học hỏi, trau dồi để với một cái TÂM trong sáng và một TRÌNH ĐỘ CAO để đủ sức đem đến những giá trị tốt nhất.

Quan ly TS.png
SẢN PHẨM

​Anh chị có thể tham khảo Biểu Phí sử dụng dịch vụ QUẢN LÝ TÀI SẢN Tại Đây

bottom of page