top of page
Sự học hỏi và tìm tòi kiến thức luôn là một đức tính tuyệt vời của người Việt Nam
“ Đầu tư cho chính Bản thân luôn là đầu tư thông minh nhất và tốt nhất ”
Mỗi lần thất bại là một kinh nghiệm, mỗi lần chưa hài lòng là một thiếu sót và mỗi lần thành công là một sự tự thưởng cho chính bản thân sau bao nhiêu nổ lực. Cứ thế cứ thế “ Lớp Học Đầu Tư Cơ Bản Đầu Tư Nâng Cao “ được ra đời.

Với 3 buổi 

- Dựa trên những kiến thức cơ bản nhất

- Dựa trên những ngôn ngữ dễ tiếp xúc nhất

- Và dựa trên những nhân tố thiết yếu nhất làm hành trang cho mỗi Nhà Đầu Tư.

Dũng tin rằng những gì chắt lọc và cô đọng cũng như đầy đủ nhất sẽ gửi tới Nhà Đầu Tư trong 3 buổi học

Với 5 buổi:

Khoá học đầu tư chứng khoán nâng cao là tiếp nối cho sự chi tiết hơn, học thuật hơn giúp đem đến những cái nhìn vừa tổng thể và vừa chi tiết. Đây là sự hoàn thiện trong đầu tư dựa vào các yếu tố cơ bản trước đó.

  • Toàn bộ sụ thật trên thị trường chứng khoán.

  • Nơi báo chí hay các bài phân tích không cho bạn biết tất cả. Nơi bạn sẽ biết không chỉ có màu "Hồng" .

IMG_1526.JPG
QUANG DŨNG
 0933.687.436

Nếu bạn muốn đi nhanh hãy đi một mình

Nhưng nếu bạn muốn đi xa hãy đi cùng nhau

Liên hệ với Dũng

​Và chúng ta sẽ đi cùng nhau!

bottom of page