top of page
  • Writer's pictureĐầu Tư Chứng Khoán Quang Dũng

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: BÁO ĐỘNG ĐỎ PHẦN 1

Giữ được tiền trước khi mất tiền.

Song song chuỗi Series về CHỨNG KHOÁN VÀ SỰ THẬT

Là Series BÁO ĐỘNG ĐỎ. Nơi GIỮ TIỀN trước khi KIẾM TIỀN.

Quá bảo thủ và an toàn là những gì mà nhiều người chia sẽ về DŨNG.

Nhưng đứng với góc độ là một Nhà Quản Lý Tài Sản. Phương châm đầu tiên trong đầu tư là " GIỮ TIỀN".

Tất nhiên ai vào một cuộc đầu tư cũng mong tìm kiếm hiệu quả.

Nhưng 6 năm làm việc CƠ HỘI luôn luôn xuất hiện, chỉ là khi xuất hiện mình còn TÀI SẢN và NIỀM TIN để đầu tư nữa hay không.

Với DŨNG phương châm đầu tiên GIỮ TIỀN TRƯỚC KHI NGHĨ ĐẾN VIỆC KIẾM TIỀN.


BÁO ĐỘNG ĐỎ PHẦN 1 - KHÔNG HIỂU NGÀNH.

Với công việc của một nhà Quản lý tài sản không phải là Mua mua - Bán bán và kỳ vọng tìm kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng.

Mà là đi sâu vào danh mục đầu tư để tìm kiếm giá trị cốt lỏi của một ngành một doanh nghiệp.

Nhà đầu tư tham gia Chứng khoán hầu hết đều không am hiểu về ngành mà mình đang đầu tư.

Hoặc đầu tư những ngành nghề mình không am hiểu, trong khi mình rất hiểu và giỏi ngành mình đang tham gia.

Mấu chốt trong kinh doanh là Lợi nhuận.

Mấu chốt trong Cổ phiếu là tăng trưởng Lợi nhuận.

Vậy giá cổ phiếu chỉ có thể tăng khi:

  • Bán được chừng đó nhưng tiết giảm được chi phí.

  • Bán được nhiều hơn so với năm trước, quý trước.

Khi nào Doanh thu trừ đi chi phí lớn hơn năm trước, quý trước thì cổ phiếu mới tăng được.

Trên thực tế:

  • Chi phí đầu vào.

  • Lợi nhuận đầu ra.

Mỗi ngành lại vận động một cách khác nhau nên đầu vào đầu ra cũng khác nhau.

Đầu vào, đầu ra khác nhau thì nếu không am hiểu tường tận về Ngành và Doanh nghiệp thì sẽ cứ xanh xanh đỏ đỏ với thị trường Chứng khoán.

Chi phí đầu vào: Cấu thành nên sản phẩm

  • Giá vốn.

  • Chi phí vay.

  • Chi phí vận hành....

Tiết giảm chi phí cũng là một cách tăng lợi nhuận.

Lợi nhuận đầu ra

  • Nó đến từ gia tăng Doanh thu (bán được nhiều sản phẩm hơn).

  • Gia tăng Biên lợi nhuận (giá bán cao hơn chi phí).Từ đó mới quyết định đến giá cổ phiếu.


Người trong ngành sẽ có cái nhìn sâu sắc và cập nhật hơn rất nhiều so với NHÀ ĐẦU TƯ thuần tuý.

Chúc anh chị tìm được NGÀNH mình hiểu, DOANH NGHIỆP mình YÊU.

QUANG DŨNG!

329 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page