top of page
 • Writer's pictureĐầu Tư Chứng Khoán Quang Dũng

BAN LÃNH ĐẠO CỦA MỘT DOANH NGHIỆP

Trong những phương pháp đầu tư, các chuyên gia đầu tư tập trung chủ đạo vào 2 việc:

 • Động lực tăng trưởng và duy trì tăng trưởng của Doanh nghiệp.

 • Chọn thời điểm mua, mua thêm hay bán ra để tối ưu hoá trong Lợi nhuận.

Nhưng trong nhiều năm kinh nghiệm làm việc với Nhà Đầu Tư có một chuyện mà ít ai để ý nhưng lại vô cùng quan trọng đó là tìm hiểu về BAN LÃNH ĐẠO.

 • Tầm nhìn Ban Lãnh Đạo.

 • Và Đạo đức của Ban Lãnh Đạo.

Những người sẽ quyết định đến sự phát triển hay suy tàn của Doanh nghiệp và họ cũng là những người quyết định rất nhiều đến Tài sản của chúng ta " Những nhà đầu tư".

Key study " CTD ( Coteccons)" là một ví dụ điển hình. 2 thế lực chống phá, mâu thuẫn nhau tại một Doanh nghiệp. Họ có những lý do riêng để chống phá nhau, chỉ trích và đối lập nhau trong các lập trường phát triển của Doanh nghiệp.

Nhưng cuối cùng ai là người chịu thiệt. Là Nhà đầu tư như chúng ta chịu thiệt đầu tiên.

 • Giá cổ phiếu sụt giãm 60% từ đỉnh.

 • Giá cổ phiếu sụt giãm 30% sau ngày đại hội cổ đông. Nơi 2 thế lực cãi nhau, đấu tranh nhau giữa đại hội cổ đông.

NHỮNG BÀI HỌC LUÔN ĐEM ĐẾN NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ GIÁ.

1. Yếu tố cơ cấu cổ đông.

Một Doanh nghiệp tốt giúp Nhà đầu tư tránh những rủi ro như trên cần một cơ cấu cổ đông đủ đa dạng. Tổ chức có, nhà đầu tư có, cổ đông sáng lập có, quỹ đầu tư nước ngoài có.

 • Không ai có thể chi phối mọi quyết định của Doanh nghiệp.

 • Đa dạng cổ đông trên cơ sở hợp tác để xây dựng tập thể Doanh nghiệp cùng phát triển.

 • Một cơ cấu cổ đông đa dạng với đa dạng các quỹ, tổ chức tài chính đầu tư là minh chứng cho sự hấp dẫn của Doanh nghiệp dưới con mắt của các " Chuyên gia tài chính".

2. Lịch sử chi trả cổ tức.

Nhiều người thoạt nghĩ " Chi trả cổ tức đâu liên quan gì đến BAN LÃNH ĐẠO. Nhưng theo DŨNG một Doanh nghiệp có thể hiện đạo đức trong kinh doanh hay không cũng rất đáng lưu ý với mức độ chia sẽ quyền lợi cho nhau. Và cổ tức sẽ là biểu hiện cho thấy BAN LÃNH ĐẠO và Nhà đầu tư có cùng chung quan điểm với nhau.

 • Cổ tức bằng tiền: Cho thấy Doanh nghiệp làm ăn kinh doanh có lợi nhuận thực " Tránh các Doanh nghiệp ma chuyên làm giả số liệu kinh doanh".

 • Cổ tức bằng cổ phiếu: Cho thấy Doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn phát triển, trả cổ phiếu để tăng vốn cho Doanh nghiệp.

Vừa cổ tức bằng tiền vừa cổ phiếu: Cho thấy Doanh nghiệp hài hoà giữa quyền lợi cho cổ đông và sự phát triển của Doanh nghiệp " Giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư các năm tiếp theo".

3. Động thái MUA - BÁN cổ phiếu của BAN LÃNH ĐẠO.

Thực sự gần 6 năm làm việc DŨNG rất kỵ các Doanh nghiệp mua- bán cổ phiếu thường xuyên, đặc biệt là các động thái bán ra với số lượng lớn của các thành viên Lãnh Đạo

Các động thái Mua -Bán liên tục như vậy thường báo hiệu và cảnh báo cho Nhà Đầu Tư rằng, Doanh nghiệp đang có những chuyển biến lớn. Tốt hay xấu thì chưa giám nói. Nhưng nếu tốt lên chắc họ đã chẳng bán với số lượng nhiều đến thế.

Ngược lại khi giá cổ phiếu sụt giãm do các hoạt động kinh doanh đang gặp khó khăn, hay trong giai đoạn chuyển đổi " Giai đoạn tái đầu tư liên tục để đem đến dòng tiền hoạt động kinh doanh lớn hơn trong những năm tiếp theo" thì động thái Mua vào cổ phiếu sẽ được rất nhiều Nhà đầu tư hoan nghênh cũng như ghi nhận tính minh bạch đạo đức Ban Lãnh Đạo.

Trên đây là những quan điểm chia sẽ cá nhân của DŨNG hy vọng sẽ đem đến những ý nghĩa trong việc đầu tư của quý anh chị đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Để mở TK tại Chứng Khoán FPT

Để tham gia các khoá học đầu tư của DŨNG tại Sài Gòn - Hà Nội - Online

Để nhận " Quản Lý Tài Sản"

QUANG DŨNG

0933.687.436

285 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page