top of page
  • Writer's pictureĐầu Tư Chứng Khoán Quang Dũng

CÁCH PHÂN BỔ DÒNG VỐN CHO TỐI ƯU

Trải qua nhiều năm mày mò từ chính tài sản của Bản thân cũng như tài sản của Khách hàng. Tất nhiên là sai lầm có nhiều, thành công cũng có để từ đó có cho mình một nguyên tắc riêng. Tất nhiên là sẽ chẳng giống vị giáo sư trong một cuốc sách tài chính kinh điển nào.

Học hỏi và Vận Dụng

Luôn là kim chỉ nan cho Website được hình thành. Cái gì càng dễ hiểu càng đơn giãn và áp dụng được vào thực tiễn càng tốt.

Sai Lầm Hay Mắc Phải
  • Có quá nhiều cổ phiếu trong một Danh mục

  • Có quá ít cổ phiếu trong một Danh mục

  • Dồn quá nhiều tài sản phân bổ vô một Danh mục và ngược lại....

Tất nhiên là còn nhiều sai lầm khác. Nhưng khoan chúng ta giải quyết việc đơn giãn trước rồi phức tạp sau nhé!

Video dưới để sẽ chỉ ra những điểm sai trong cách phân bổ danh mục và phân bổ vốn

Học và giải quyết các sai lầm trước khi là tìm kiếm lợi nhuận. Có như vậy DŨNG và mọi người sẽ đi xa hơn xa hơn nữa trong Đầu Tư Chứng Khoán!

QUANG DŨNG!


85 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page