top of page
  • Writer's pictureĐầu Tư Chứng Khoán Quang Dũng

CHỨNG KHOÁN - ĐÁNH BẠC VÀ SỰ THẬT

Đầu tiên DŨNG phải tự bào chữa cho tiêu đề gây tranh cãi của mình.

Đánh bạc và Chứng khoán có mối liên hệ với nhau.
Nhưng Chứng khoán không phải là Đánh bạc.

Để hiểu hơn về DŨNG và Series anh chị có thể tham khảo Chứng khoán và Sự thật tại đây.

CHỨNG KHOÁN - ĐÁNH BÀI.

Mối liên hệ ở đây là gì ??.

Đâu tiên để nói về một thị trường Tài chính - Đầu tư.

  • Nhà kinh doanh.

  • Những tay đầu cơ.

Họ luôn tồn tại, chính họ tạo nên tính HẤP DẪN của một kênh đầu tư.

Nếu không có họ, chắc hẳn mọi thứ đã quá tẻ nhạt khi cổ phiếu không có TĂNG - GIẢM.

Nhưng chính vì bản thân chúng ta tiếp cận thị trường Chứng khoán sẽ có những sở thích, thói quen và tính cách khác nhau. Dần dần chúng ta đi theo một phương pháp khác nhau.

Và đã là kinh doanh Chứng khoán. Có được - có mất.

Đã là các tay đầu cơ - đòn bẩy tài chính. Có thắng - có thua.

Vậy Chứng khoán và Đánh bài. Về cơ bản ở một góc khuất nào đó là giống nhau.

NHƯNG CHỨNG KHOÁN KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁNH BÀI.

Bài bạc là có thắng - có thua. Thắng của mình là mất mát của tay chơi khác.

Còn đầu tư là không có thắng cũng chẳng có thua. Gốc rễ của Đầu tư là Đầu tư góp vốn.

  • Góp vốn vào Doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp gia tăng quy mô.

  • Lợi nhuận đổ về Doanh nghiệp.

  • Và gia tăng tài sản đầu tư.

Đó là ý nghĩa cốt lõi của đầu tư. Nhà đầu tư không lấy tiền của ai cũng chẳng mất mát cho ai.

Sự vận động của Tài sản đầu tư là sự vận động của "Nhịp đập kinh tế thị trường" và "Hơi thở của Doanh nghiệp".

RỦI RO CỦA NGƯỜI NÀY LÀ CƠ HỘI CHO NGƯỜI KIA.

Đã là đầu tư. Doanh nghiệp là hơi thở, kinh tế thị trường là nhịp đập.

Vậy khi hơi thở vẫn khoẻ và nhịp đập vẫn tốt.

Đám đông "Các tay chơi" nhận thấy rủi ro thì "Nhà đầu tư" lại thấy cơ hội.

Vậy rủi ro của các tay chơi sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư.

Chỉ là mục tiêu cách thức tham gia của 2 bên khác nhau.

Thì sự rời đi của người này là thời điểm nhập cuộc của người kia.

Chúc anh chị tìm được phương pháp và con đường đầu tư của chính mình.

QUANG DŨNG!

287 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page