top of page
  • Writer's pictureĐầu Tư Chứng Khoán Quang Dũng

DÒNG TIỀN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Điều đầu tiên DŨNG muốn nhấn mạnh " Dòng tiền của chính mình" dùng để kinh doanh Chứng Khoán.

Các khoản vay mượn, vay ngân hàng, vay công ty Chứng Khoán hay vay bạn bè người thân đều không tính là dòng tiền của bản thân. Bạn đang đầu tư vào một kênh đầu tư " rủi ro" cộng với khoản vay là một " rủi ro" thứ hai. Như vậy là bạn đang nhân đôi rủi ro để đổi lấy cơ hội!


Dòng tiền cố định.

Đây là các khoản tiền đến từ những năm tháng " tích luỹ trước đó". Không quan trọng con số, quan trọng là mình phân bổ vốn thế nào cho phù hợp.

  • Gửi tiết kiệm

  • Đóng tiền bảo hiểm

  • Chi trả các khoản chi phí phát sinh

  • Đầu tư cho giáo dục

  • Trích lập cho các khoản du lịch

  • Và cuối cùng mới đến " Đầu tư Chứng Khoán"

Đừng nhầm lẫn nhé! Dòng tiền đầu tư phải là dòng tiền nhàn rỗi, đừng gò ép và gồng gánh mình để rồi không hiệu quả.

Đầu tư cần thời gian. Sẽ rất sai lầm nếu bạn cần tiền đóng học cho " con cái" hay các khoản phát sinh trong thời gian tới. Điều này có nghĩa bạn đang chạy đua với thời gian và kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trước khi mình cần đến khoản tiền đó.

Dòng tiền đều

Đây là sức mạnh của " Tự chủ về tài chính"

Nếu bạn là một người kinh doanh, không khó để có thể sản sinh dòng tiền này, đây mới là nhân tố giúp đầu tư thành công là hiệu quả.

Nếu bạn là một nhân viên công chức đi làm 8 tiếng, thì cũng chẳng vấn đề gì, miễn sao bạn chủ động các chi phí để sản sinh ra một dòng tiền đều từ thu nhập hàng tháng để đầu tư vào Chứng Khoán.

Dòng tiền đều và sức mạnh lãi kép.

Bạn nên chọn các DN tăng trưởng ổn định và tích luỹ dần thay vì các cổ phiếu tăng giãm mạnh vì tính chu kỳ trong hoạt động kinh doanh.

Đây là những Doanh nghiệp lớn trong ngành trong nền kinh tế

Mức chi trả cổ tức ổn định và hấp dẫn

Mức tăng trưởng Doanh thu và lợi nhuận ổn định 10-20% đều qua hàng năm

Được các tổ chức tài chính và NĐT lớn chú ý và đầu tư.

Các chi tiết bạn có thể liên hệ với DŨNG qua: 0933.687.436 Chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn.

Have a nice day!

My friends

80 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page