top of page
 • Writer's pictureĐầu Tư Chứng Khoán Quang Dũng

LỖ TẠM THỜI HAY LỖ VĨNH VIỄN


Một tiêu đề không mấy làm thú vị. Nhưng chúng ta ở đây để nhìn thẳng vào sự thật, đi cùng nhau thay vì trao cho nhau những lời "Hoa mỹ" những đôi khi lại đánh lừa cảm xúc và tài sản.

Vậy "Lỗ" nhưng TẠM THỜI hay VĨNH VIỄN.

Chúng ta sẽ đi với nhau 3 phần:

 • Đặc điểm các khoản lỗ này.

 • Sự khác nhau giữa lỗ tạm thời và mãi mãi.

 • Và cuối cùng, hành động là gì.

ĐẶC ĐIỂM CÁC KHOẢN LỖ NÀY LÀ GÌ.

Lỗ được sinh ra khi, nhà đầu tư A mua một khoản tài sản cổ phiếu và nhà đầu tư B không chấp nhận một mức giá cao hơn nhà đầu tư A, lý do tại sao:

 • Nhà đầu tư B không nhìn thấy tương lai tốt hơn với cổ phiếu đó.

 • Nhà đầu tư B nhìn ra triển vọng tương lai nhưng không chấp nhận mức giá hiện tại.

 • Nhà đầu tư B không đủ khả năng về tài chính để sở hữu.

Tóm lại, để thực hiện một khoản đầu tư chính thống, chúng ta cần cân nhắc 3 yếu tố:

 • Tất nhiên là tiềm năng trong tương lai.

 • Sau đó là trả mức giá phù hợp cho hiện tại.

 • Và cuối cùng đo lường sức khoẻ tài chính của chính bản thân có phù hợp với thương vụ đó hay không.

Và 1 trong 3 điều kiện trên không thoả, thì "Say No" với câu chuyện trên, và khi nói không với cổ phiếu đó, buộc nhà đầu tư A phải bán với mức giá thấp hơn để KHỚP LỆNH.

VẬY LÀ LỖ, NHƯNG LỖ TẠM THỜI HAY LỖ VĨNH VIỄN.

Sự khác nhau lớn nhất của lỗ TẠM THỜI và VĨNH VIỄN nằm ở vế đầu tiên:

TIỀM NĂNG TRONG TƯƠNG LAI.

Tiềm năng tương lai rất quan trọng:

 • Vì chỉ có tương lai TỐT nhà đầu tư B mới chấp nhận trả một mức giá cao hơn sau này " Tính hấp dẫn".

 • Vì tương lai tốt thì quy mô của Doanh nghiệp mới tăng " Tính nhân rộng".

 • Quy mô Doanh nghiệp không đem đến giá trị gia tăng cho giá cổ phiếu nhưng đem đến giá trị gia tăng cho dòng tiền kinh doanh " Tính giá trị".

 • Và dòng tiền kinh doanh, là yếu tố "cốt lõi dài hạn" để tăng giá cổ phiếu " Tính Logic".

Trong những bối cảnh xấu:

 • Mức giá có phù hợp.

 • Dòng vốn có phù hợp.

Tất cả đều là tính thời điểm hiện tại dòng vốn mới, nhà đầu tư mới chưa sẵn sàng tham gia vì các lý do cụ thể có họ.

VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ ??

Lỗ TẠM THỜI tức là các khoản lỗ do các bối cảnh, nghịch cảnh trong một thời gian nhất định.

 • Gia tăng năng suất lao động.

 • Tích luỹ tài sản giá rẻ.

 • Có một niềm tin đủ lớn để phớt lờ biến động ngắn hạn.

Còn lỗ VĨNH VIỄN tức là:

 • Không có gì để kỳ vọng nữa.

 • Không có gì kỳ vọng thì không có chuyện mức giá phù hợp hay dòng vốn phù hợp nữa.

Thật buồn! Nhưng đôi khi cần lý trí trong việc rời bỏ các khoản lỗ này.

Chúc anh chị sáng suốt, tỉnh táo trong bối cảnh hiện tại. DŨNG sẽ luôn đồng hành với anh chị .
" Dù nắng hay mưa"

QUANG DŨNG


1,580 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page