top of page
  • Writer's pictureĐầu Tư Chứng Khoán Quang Dũng

MÙA ĐẸP NHẤT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Tính chu kỳ trong thị trường Chứng Khoán là có và không thể phủ nhận điều đó

Lý do tại sao lại có tính chu kỳ này.


Vì mỗi quý ( 3 tháng 1 lần) Doanh nghiệp sẽ công bố Kết quả kinh doanh cho UBCK (Uỷ Ban Chứng Khoán) và cho cổ đông biết tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp hiện tại như thế nào.

Trong khi lý do cốt lõi để đầu tư vào một Doanh nghiệp đó là tiềm năng của Doanh nghiệp đó về hoạt động kinh doanh trong tương lai ra sao.

KQKD hàng quý này qua đó sẽ bộc lộ được các tiềm năng tăng trưởng và ngược lại là rủi ro giãm tăng trưởng hoặc lỗ.... từ đó giá cổ phiếu sẽ tăng giảm dựa vào các yếu tố đó.

Mùa kinh doanh Chứng Khoán đẹp nhất sẽ rơi vào thời điểm quý 1

Bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 4. Tại sao lại hết tháng 4 trong khi quý 1 kết thúc vào ngày 31/03.

Đó là vì từ giữa tới cuối tháng 4 là thời điểm DN công bố KQKD

Cuối tháng 4 còn là thời điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông trong đó

  • Thông báo KQKD và mức chi trả dự kiến cho cổ đông

  • Thông báo kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo

  • Trao đổi trực tiếp từ chủ tịch HĐQT với cổ đông về các khúc mắc về tình hình kinh doanh để từ đó tìm tiếng nói chung của cổ đông và Doanh nghiệp

Do đó, Quý 1 được xem là mùa đẹp nhất của Thị trường Chứng Khoán

Để hiểu rõ nó hơn Anh/Chị có thể tham khảo thêm thông qua Video dưới đây


QUANG DŨNG

0933.687.436

93 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page